Escultura

El cercle, la forma de l'anell, és l'escultura que ha orientat tot el projecte de la Comella i és part significativa de la vida d'l'escultor. A la Comella, l'escultura és el concepte que està associat a l'acció i el pacte amb la natura. El compromís com a part implícita de l'obra, l'escultura és la cara material i viu de l'aliança. L'anell de pedra presenta i representa la unió i la reconciliació.

Anell de palla

Anell de pedra

Capella Turkana

Capella Turkana

Anell de pedra

Anell de pedra

Interior

Glíptica

La pedra

Glíptica

Apòcrif

Escultura, Ocultacions

Pedres del Consol

Pedres del Consol

Pedres del Consol

Pedres del Consol

Pedres del Consol

Pedres del Consol

Un peix a la porta

Escultura, Ocultacions

Testament

Escultura, Ocultacions

Pedres del Consol

Pedres del Consol

Rumi

Escultura

Nsasi

Escultura

Search