La Torre Mujadin

La Torre Mujadin

La Comella.  Escala del martiri i camí de l'oblit. Pedra de Sant Pere i Sant Pau, ferro, formigó, Marquina de marbre, bronze i altres materials. 1999. diàmetre de 10 x 3 m .

Search