Anell de pedra

Anell de pedra

El cercle, la forma de l’anell, és una escultura que orienta la aliança amb la natura; així ens trobem, captius en un parany d’eternes repeticions. El cercle també és la imatge del sol, un valor important a les cultures agràries i un astre auto lluminós i calent que proporciona la possibilitat de viure. És la representació gràfica del moviment dels astres, del creixement expansiu de les ones sobre l'aire i l’aigua i també és la imatge del temps circular. El cercle té encara connotacions religioses importants, ja que representa l’eterna repetició i la perfecció de la forma. El concepte a la Comella és d’aliança amb la natura, l'anell presenta i representa el compromís y el pacte.

 

Anell de pedra. La Comella Tarragona 1975-2001 Granit de la Ex U.R.S. 17 metres de diàmetre X 3,20 m. A la dreta, diferents treballs sobre l'anell, el primer data de 1974, 1975, 1978, 1997

Search