Nsasi

Nsasi

Nsasi. De la sèrie "Fènix o la ciutat del sol". Granit de Quintana de la serena, pedra de Tarragona, terra i lliris. 2010

 

Search