359º sense llum

359º sense llum

359º sin luz. Pedra arenosa de Vinaixa, bronze, fang i cera. 11 x 3,50 m. La Comella. Tarragona. 2011

Search