Aljub

Aljub

La recollida d'aigua ha estat una de les feines millor programades en la rehabilitació de la Comella. L'aigua és emmagatzemada en aljubs i distribuïda per conduccions que es comuniquen entre els diferents dipòsits.

Construcció de la cisterna gran; recull 500.000 litres d'aigua de pluja. La Comella, 2008. Fase en construcció. Formigó, ferro i pintura especial. 1700 x 700 x 460 cm.

Search