Encarna, la figuera del plaer

Encarna, la figuera del plaer

Encarnación és el nom de ma mare i la idea que pren forma, també és la figuera que proporciona ombra al taller. És de grans proporcions i carrega una tona de figues cada any: la seva generositat és extraordinària.

Search