Jardí de La Comella

Jardí de La Comella

La base conceptual de CEN està definida en el vers;

"Vull fer d'aquesta roca un jardí."

Des d'aquesta premissa s'ha dut a la restauració del sòl, s'han replantat arbres i arbustos de diferents espècies autòctones i es va dissenyar un sistema de recollida de pluvials.

Search