El bosc, els arbres.

El bosc era una selva de llenya seca, ara és l’inici d’una arbreda frondosa. Ha calgut aportar terres, netejar el sotabosc i replantar arbres...

Encarna, la figuera del plaer

Encarnación és el nom de ma mare i la idea que pren forma, també és la figuera que proporciona ombra al taller... És de grans proporcions i carrega una tona de figues cada any...

Sara, l'alzina del dol

Sara és "l'arbre del dol". En la imatge es pot observar la figura d'una dona amb els braços enlairats; pot ser és la memòria de la tragèdia que ha quedat impresa a l'arbre.

Anteneo, el pi aferrat al terra

Anteo és el pi més gran de La Comella. Vista posterior de la masia.

Es aquesta Sara?

Quan floreix, Sara és un arbre extraordinari a pesar de la edat, encara respira alè generós.

Les ferides dels arbres

Per netejar el bosc van entrar màquines grans i van fer algunes ferides, algunes considerables. Vaig fer un seguiment fotogràfic de tot el procés de guariment.