Les terres

La terra és àrida; en realitat és una roca escalfada pel sol; la vida reclama un llit confortable, humitat i aguant a les arrels. S'ha aportat terra i s'ha reservat l'aigua de la pluja. Més de 7.000 m3 de terra han vingut a auxiliar-la, algunes eren de la futura presó de Tarragona, altres del mas de les ànimes de Reus.

La Comella és una roca

Cerco la segona pell, la primera és terra prima. A l'estiu el sol crema, el bosc és sec i fàcilment s'esdevé en una pira en flames; tot és un encenall que amenaça destrucció... llavors, la vida ha de tornar a l'inici. A la Comella són moltes les dificultats, és un cos famèlic que respira lentament.

Pedres

Les pedres ens representen; elles contemplen el temps millor que nosaltres. Glíptica, pedra de 15.000 kilos en el moment de ser elevada al seu lloc; és la pedra que voleteja sobre nosaltres.

La pedra és al centre i mira assossegada per la finestra. Capilla turkana. 2004