L'aigua en la Comella

Piscina, aigua de pluja recollida en aljubs. 

Aljub

La recollida d'aigua ha estat una de les feines millor programades en la consecució de la Comella. L'aigua és emmagatzemada en aljubs i distribuïda per conduccions que es comuniquen entre els diferents dipòsits.

         Construcció de la cisterna gran; recull 500.000 litres d'aigua de pluja.
     La Comella, 2008. Fase en construcció.
     Formigó, ferro i pintura especial. 1700 x 700 x 460 cm.

Estany

Aigues de Benu. Estanc que recull les aigues de les escorrenties de la de pluja i com el llac primigeni presenta a Alcor. Alcor és la pedra on l'Invovoz jugava amb la llum en el ritual de Fènix o la ciutat del sol.