Anell de pedra

El cercle, la forma de l’anell, és una escultura que m'ha orientat part de la vida; així em trobo, captiu en el parany de les eternes repeticions. Penso que el cercle també és la imatge del sol, un valor important a les cultures agràries i un astre autolluminós i calent que ens proporciona la possibilitat de viure. És la representació gràfica del moviment dels astres, del creixement expansiu de les ones sobre l'aire i l’aigua i també és la imatge del temps circular. El cerle té encara connotacions religioses importants, ja que representa l’eterna repetició i la perfecció de la forma. El concepte en la Comella és el d'una aliança amb la terra, l'anell que presenta i representa el pacte amb la natura.

Anell de pedra. La Comella Tarragona 1975-2001 Granit de la Ex U.R.S. 17 metres de diametre X 3,20 m. A la dreta, diferents treballs sobre l'anell, el primer data de 1974, 1975, 1978, 1997